Tipus de motors i en que es diferencien

Motor de gasolina

També es conegut com a motor de quatre temps.

Funciona amb gasolina gràcies a una base termodinàmica que converteix la energia de la ignició provocada per la mescla de l’aire i el combustible en energia mecànica.

Motor diésel

Aquets motor és utilitzat per mitjans de transport que requereixen mes potència i per recorreguts més llargs.

Està pensat per vehicles industrials que haver de transportar molta carga.

Motor elèctric

Es un motor que converteix la energia elèctrica en energia mecànica sense necessitats de recòrrer a combustions dels motors de gasolina o dièsel.

Motors GLP y GNC

Són els vehícles que funionen amb combustibles alternatius com per exemple gas licuat del petròli o el gas natural.

Motor híbrid

Els motors híbrids son la novetat en el mercat tecnòlogic.

Són motors de combustió convencional i un motor electric amb bateríes de alt voltatge pot fer servir qualsevol dels dos motors.

Tipus de motors i en que es diferencien
Desplaçat dalt de tot