Sistema de escapament i cada quan revisar-lo

Cada quan es recomanable revisar els conductes d’escapament?

Es aconsellable revisar els conductes de escapament cada 20.000 Km. És una operació ràpida amb la que podem prevenir avaries i problemes costosos.

Cada quan s’acostuma canviar un catalitzador?

En condicions normals els catalitzadors normals es solen substituir cada 80.000 o de 100.000 Km, però en cas de impacte es pot produir una destrucció interna de manera fulminant, per això es aconsellable revisar-los almenys cada 30.000 Km.

Es pot superar la ITV amb el catalitzador en males condicions?

El catalitzador té com a objectiu disminuir les emissions de gasos contaminants que produeix el motor al cremar combustible. Aquests gasos al entrar en contacte amb la superfície activa del catalitzador són transformats en elements innocus. Un catalitzador en males condicions no pot neutralitzar aquestes substàncies i com a conseqüència els equips de detecció de emissions amb el que estan equipats les estacions d’ ITV detecten i sancionen de manera que el vehicle no pot superar la inspecció.

Sistema de escapament i cada quan revisar-lo
Desplaçat dalt de tot