Frens com es desgasten i que fer

¿Les pastilles de fre de les rodes del davant es desgasten igual que de les rodes del darrera?

Al frenar la major part del pes del vehicle recau sobre les rodes de l’eix davanter com a conseqüència d’aquesta acció del frenat i per tant el desgast és major i prematur.

Cada quan hauria de canviar les pastilles de fre?

Depenent del tipus de fre i el seu ús però normalment s’han de canviar cada 25.000 o 30.000 Km. Però si són pastilles toves són cada 20.000 Km. També s’han de canviar quan surtin esquerdes o el seu gruix sigui inferior a 3mm.

He de fer més força del normal per frenar el cotxe?

El sistema de frens té un dispositiu que amplifica la força que realitzem sobre el pedal. Si aquest dispositiu es troba en unes condicions dolentes no assisteix quan frenem i hem de fer més força contra al pedal del fre.

Cada quan he de canviar el líquid dels frens?

El temps de substitució està establert pel fabricant però lo habitualment es cada 40.000 Km o cada 2 anys.

Per què he de canviar el líquid dels frens?

El líquid dels frens perd propietats amb el pas del temps. Amb el pas del temps absorbeix la humitat de l’aire i acumula aigua. Quan aquest líquid passa per el circuït de frens l’aigua es converteix en vapor i crea bombolles que produeixen un tacte esponjós al pedal del fre i disminueix l’efectivitat del sistema.

Frens com es desgasten i que fer
Desplaçat dalt de tot